Om Glassolutions

Om Glassolutions

MISSION

Vores mission er at skabe individuelle glasløsninger, der bringer lys og velvære. 

VI ER GLASSOLUTIONS

GLASSOLUTIONS er Danmarks førende leverandør af avancerede glasløsninger, som effektivt sænker energiforbruget og forbedrer lysindfaldet. GLASSOLUTIONS er den største glasforædlingsvirksomhed i Danmark og har eksisteret siden 1935. Vi tilbyder en bred vifte af produkter såsom energiruder, facadeglas, silketrykt glas og glas til tage, trapper og gulve.

Vi beskæftiger omkring 150 medarbejdere og består af 6 afdelinger fordelt over hele landet. Vi har producerende enheder i Kjellerup og Esbjerg og i København, Odense, Aalborg og Aarhus har vi afdelinger der servicerer den lokale håndværker og småindustrimarkedet. Hovedkontoret er beliggende i 8-tallet i Ørestaden.

GLASSOLUTIONS er en del af den verdensomspændende Saint-Gobain koncern med hovedsæde i Frankrig. Saint-Gobain blev grundlagt i 1665, har knap 200.000 ansatte i over 60 lande og omsatte i 2014 for mere end 41 milliarder Euro. Saint-Gobain er en af de globalt førende virksomheder inden for habitat- og konstruktionsmarkederne, hvor koncernen leverer løsninger, der bl.a. sparer energi og beskytter klima og miljø.

Saint-Gobain GLASSOLUTIONS er Saint-Gobains netværk af glasforædlings- og glasdistributionsvirksomheder for byggesektoren i Europa. At være en del af dette netværk gør os i stand til at tilbyde vores kunder det bedste og nyeste indenfor glas til både eksteriør- og interiør-brug. GLASSOLUTIONS fremstiller topkvalitetsprodukter ved hjælp af de nyeste og mest avancerede teknologier, som vi til stadighed udvikler. Vi arbejder tæt sammen, hvilket gør os i stand til at tilbyde vores kunder et bredere produktsortiment og stor kompetence indenfor glasviden.

VORES HISTORIE

I 1935 startede den første egentlige produktion af planglas i Danmark under navnet Korsør Glasværk. Under anden verdenskrig blev fabrikken udsat for sabotage og kom først op på fuld produktion igen i 1948. Senere blev Korsør Glasværk overtaget af den svenske virksomhed Gränges, som i forvejen var storproducent af glas i Sverige. Efter en kraftig modernisering indviedes det nye glasværk under navnet Scanglas i 1969.

I 1973 byggedes fabrikken i Kjellerup og de følgende år opkøbte Scanglas flere mindre glasvirksomheder.

Scanglas blev i 1976 en del af Saint-Gobain koncernen, som også dengang var Europas største producent af planglas. I mellemtiden havde en ny og mere effektiv produktionsmetode vundet frem, den såkaldte floatmetode, hvilket helt ændrede de hidtige produktionsmetoder. I erkendelse heraf stoppede produktionen af planglas i Korsør i 1982 og Scanglas koncentrerede sig i stedet om produktudvikling og forædling, hvilket har været fokus lige siden. I 2010 lukkede fabrikken i Korsør endeligt og produktionen blev samlet i Kjellerup og i Esbjerg.

MILJØ & BÆREDYGTIGHED

Som produktionsvirksomhed har vi et ansvar for altid at tænke over, hvordan vi kan mindske vores påvirkning på miljøet. Derfor registrerer vi bl.a. vores miljømæssige påvirkning ved hjælp af Life-Cycle Assessment.
Derudover overholder GLASSOLUTIONS Danmark EU's kemikalielovgivning, den såkaldte REACH forordning
Både vi og vores søsterselskaber i Saint-Gobain er til stede helt lokalt for at gøre noget for miljøet. Vores søsterselskab, Gyproc, er bl.a. en del af Kalundborg Symbiosis, der har som grundlæggende formål at skabe og dele ressourcer og spildstrømme samtidig med, at energi, vand og materialer genanvendes mellem de firmaer, der er en del af symbiosen.

Vores moderselskab, Saint-Gobain har CSR som en central del af organisationens grundlag, og har derfor også en specifik CSR rapport i årsberetningen. Konceptet Habitat konkretiserer yderligere Saint-Gobain's dedikation overfor miljøet.

Habitat
Saint-Gobain ønsker at være blandt de førende i verden inden for konstruktion af bygninger ved at levere innovative og velfungerende svar på de vanskeligste udfordringer, som vi bliver stillet overfor i dag: Vækst, energiforbrug, klima. Dette omfatter alle led i konstruktionsmaterialers livscyklus - fremstillingen, forbruget og bortskaffelsen.

For Saint-Gobain betyder "Habitat" hvert eneste bebyggede sted, hvor vi bor, arbejder, leger, køber ind og i øvrigt opholder os. Det er Saint-Gobains ambition at blive målestokken for bæredygtige habitat-løsninger. Takket være vores globale tilstedeværelse kan Saint-Gobain tilbyde innovative løsninger, der er tilpasset lokale effektivitetsbehov i hvert eneste segment i konstruktionsmarkedet - fra private hjem til offentlige bygninger og renoveringsprojekter.

Du kan se mere om Saint-Gobain's habitat-ambition i denne lille video. 


Life-Cycle Assessment
Life-Cycle Assessment er en måde at vurdere vores miljømæssige påvirkning, eksempelvis CO2-udslip, energi- og vandforbrug og luftforurening. Dette gælder hvert trin i produktets levetid. Saint-Gobain er den første glasproducent til at have udarbejdet en komplet Life-Cycle Assessment af vores produkter i overensstemmelse med internationale standarder.

At vi kender til påvirkningen af miljøet, gør os i stand til at forbedre og dermed beskytte vores fælles miljø.

Du kan finde mere information om de enkelte produkters Life-Cycle Assessment på denne side: www.epd.glassolutions.eu/

PRINCIPPER FOR ADFÆRD & HANDLING

Som en del af Saint-Gobain arbejder GLASSOLUTIONS ud fra nogle grundlæggende principper for adfærd og handling. Alle ledere og medarbejdere i Saint-Gobain-koncernen er personligt ansvarlige for at efterleve principperne.
Helt konkret bygger vi vores hverdag på fem specifikke principper for adfærd og fire for handling.


Adfærdsprincipper

 • Professionelt engagement
  • For os er professionelt engagement, at gøre fuld nytte af den enkeltes viden, hvilket kræver oplæring og uddannelse for at holde denne opdateret. Dette kræver personligt engagement og en vilje til at yde sit bedste.
 • Respekt for andre
  • Dette er en forudsætning for den enkeltes professionelle og personlige udvikling. Respekt for andre indebærer blandt andet respekten for mangfoldighed, andre kulturer og mennesker af alle afstamninger.
 • Integritet
  • Integritet kræver hæderlighed i den enkeltes professionelle aktiviteter. Den tillader under ingen omstændigheder, at man skader organisationens interesser. Der kan vedtages detaljerede adfærdsregler for visse kategorier af koncernens medarbejdere, hvor disse måtte kræve det.
 • Loyalitet
  • Loyalitet kræver ærlighed og retfærdighed i forhold til kollegaer samt tredjepart, der handler med koncernen. 
 • Solidaritet
  • Solidariteten opfordrer til teamwork og til at få det bedste frem i hver enkelt person samt at tænke i organisationens interesser.

Handlingsprincipper

 • Respekt for loven
  • Vi respekterer alle love og bestemmelser, der gælder i de lande, hvor vi arbejder.
 • Respekt for miljøet
  • Vi fremmer aktivt beskyttelsen af miljøet, og vi stræber efter at løfte niveauet for miljøresultater på de enkelte produktionssteder til et niveau, der modsvarer de bedste præstationer, der er opnået andre steder i Gruppen.
 • Medarbejdernes sundhed og sikkerhed
  • Vi er særlig omhyggelige med at indføre alle de forholdsregler, der er nødvendige for at sikre den bedst mulige beskyttelse mod sundheds- og sikkerhedsrisici på arbejdspladsen. Vi anvender politikker til reduktion af risikoen og følger op på den korrekte anvendelse af disse. Sådanne politikker gælder både vores egne medarbejdere og underleverandørernes medarbejdere. Vi stræber efter at løfte niveauet for sundhed og sikkerhed på vores egne produktionssteder til et niveau, der modsvarer de bedste præstationer, der er opnået inden for koncernens sammenligelige produktionssteder.
 • Medarbejdernes rettigheder
  • Vi sikrer os nøje, at medarbejdernes rettigheder respekteres. Vi ansætter derfor ikke vidende nogen form for tvunget arbejde eller børnearbejde – det være sig direkte eller via underleverandører. Vi afstår desuden fra enhver form for medarbejderdiskrimination uanset art, det være sig i rekrutteringsfasen, under ansættelsesproceduren eller ved ansættelsen.

SUNDHED & SIKKERHED

Hos GLASSOLUTIONS vægter vi sikkerhed og sundhed for medarbejdere og samarbejdspartnere meget højt, og vi arbejder kontinuerligt med at forbedre sikkerheden. Som produktionsvirksomhed skal vores sikkerhed være optimal, så vores medarbejdere kan færdes sikkert på arbejdspladsen, hvad enten det er på vores fabrikker eller på kontor.
Sikkerhed og sundhed er så vigtigt, at økonomi og produktivitet aldrig må gå forud for den enkelte medarbejders sikkerhed, og vi arbejder dagligt med at forbedre sikkerheden rundt omkring på fabrikkerne.

Vi bakker således 100% op om Saint-Gobains EHS-Charter, som bl.a. fastlægger en overordnet målsætning om:

 • Nul arbejdsulykker
 • Nul arbejdsbetingede sygdomme
 • Nul miljøulykker og minimal miljøpåvirkning fra vores aktiviteter

Vi har i GLASSOLUTIONS udarbejdet en sikkerhedshåndbog, som beskriver retningslinjer, der gælder for alle ansatte i GLASSOLUTIONS såvel som alle eksterne personer, der arbejder og færdes på GLASSOLUTIONS' områder.