Bestil online
Results

Vælg den rigtige rude

 – den påvirker dit helbred og lykke

Vinduer er til stede i næsten alle rum, og lysindfaldet har en stor effekt på vores arbejde, humør og helbred. En rapport fra DTU viser, at vinduer spiller en væsentlig rolle i menneskers trivsel. De påvirker nemlig både indeklima, støjniveau og humør, og derfor er det vigtigt at vælge en ny rude med omhu.

Rapporten ”Vinduets betydning”, der er udarbejdet af assisterende professor Betinna Hauge fra Danmarks Tekniske Universitet, undersøger, hvordan kvaliteten af ruder og vinduer påvirker helt almindelige danskeres liv. Rapporten tager udgangspunkt i interviews med 13 danske familier, som bor i vidt forskellige boliger. Fælles for familierne er, at vinduet – og dermed også ruderne – spiller en ganske særlig rolle i livet.

 

Det ”gode vindues” træk

Rapporten samler de træk, som et godt vindue skal rumme – og mange af svarene kredser om lyset. Et vindue skal nemlig give mest muligt naturligt dagslys, adgang til udsigt og holde kulde og fugt ude af boligen. Ifølge ph.d. og R&D Director i Saint-Gobain Elin Søndergaard skyldes det store fokus på dagslys, at vores helbred og velbefindende er afhængigt af, at vi modtager nok dagslys i løbet af dagen.

– Der er en dokumenteret sammenhæng mellem lys i en bolig og beboernes helbred. Dagslys stimulerer nemlig områder i hjernen, som styrer, hvornår vi er vågne, og om vi kan sove om aftenen. Solen kaster et blåt lys om morgenen, som får os til at vågne. Om aftenen er det til gengæld rødt og gør os trætte. I et kunstigt lys bliver hjernen desorienteret, og spiserytmen og sovemønstre bliver forvirrede, forklarer R&D Director Elin Søndergaard fra Saint-Gobain.

 

Støjniveau påvirker helbredet

Det er dog ikke kun lyset, der har en effekt på helbredet. Støjniveauet i en bolig eller på en arbejdsplads spiller også en væsentlig rolle. I takt med at flere og flere bor i byerne, bliver vi udsat for større støjpres end tidligere.

– Undersøgelser viser, at støj kan udgøre et stort problem for helbredet og for nattesøvnen. Selvom de fleste i dag bor i byerne, så prioriterer ganske få at installere støjdæmpende ruder, når de renoverer. Teknologien er til stede, så det må være uvidenhed der gør, at folk ikke vælger støjdæmpende ruder. Det er nemlig ikke nogen stor merudgift at holde støjen ude, siger Elin Søndergaard.

– Ruderne er oftest det svage element i en bygning. Det er her, støjen transporteres ind i bygningen, og det er også ruderne, som afgør, hvor meget varme, der transporteres ind i bygningen, og hvor stort et varmetab rummet bliver udsat for. Derfor er der god grund til at undersøge markedet for støjdæmpende og energieffektive ruder, hvis man bor højt oppe i en ældre lejlighed af andre grunde oplever støjgener i sin bolig, fortæller Elin Søndergaard.

07/07/2015 - 05:00
Product