Bestil online
Results

Nye skærpede regler for vinduer

Den 1. juli 2020 blev der i Bygningsreglementet (BR18) skærpet energikravet til vinduer og døre i helårshuse. Siden juli har der været en 6 måneders overgangsperiode, hvor de projekter der var planlagt med vinduer der svarer til energimærke B kunne blive afsluttet. Fra nytår træder de nye regler derfor i kraft og der må herefter kun bruges vinduer som ikke udleder mere varme end de tilfører boligen i form af solvarme. Der må derfor ikke længere monteres vinduer som svarer til energiklasse B medmindre det er i sommerhus eller bygninger, som ikke er omfattet af bygningsreglementet. Dette er gældende ved både nybyg og renovering.

Vinduer der svarer til energimærke B kan fra det nye år kun benyttes ved rudeskift - skiftes vinduet skal det være med et vindue som lever op til energimærke A.

 

Fra to- til trelags ruder

De nye energivinduer vil i stor udstrækning være 3-lags ruder for at leve op til de nye krav og give en større isolerende effekt.

Tidligere kunne man opnå store energibesparelser ved bare at skifte selve ruden, men kravene er blevet så høje og vinduesrammerne så meget bedre, at det ikke længere er nok, men ville give et vindue som er langt under tidens standard.

 

Store besparelser at hente

I Danmark går 40% af vores samlede energiforbrug til bygninger. Høje krav til vinduer er derfor et vigtigt klimaparameter at sætte ind på for at spare på udledning af CO2. Ud over besparelse på udledning af CO2 , så vil den enkelte som udskifter sine vinduer opnå store besparelser på varmeregningen og en markant bedre komfort i boligen, med mindre kuldenedfald og mulighed for bedre at kunne udnytte arealer foran vinduerne i vinterhalvåret uden at opleve gener fra træk og kulde.

 

Få tilskud til udskiftning af vinduer

For at tilskynde til energiforbedringer herunder udskiftning af vinduer, har Staten oprettet en tilskudspulje, hvor det er muligt at søge penge til energiforbedringer. Puljen er opbrugt for i år, men er endnu større til næste år, hvor der er 375 mio i puljen, som det er muligt at søge i første kvartal 2021. Se mere om puljen her

 

Betingelser for tilskud

Betingelserne for at opnå tilskud er ikke kun at vinduet ikke må udlede mere varme end det tilfører, men at vinduet skal være positiv med en Eref på +6 kWh/m2 og en samlet U-værdi for vinduet på max 0,84. Udover at have en effektiv energirigtig vinduesramme er det derfor også afgørende at vinduesruden kan leve op til disse krav. Kravet kan opnås ved flere kombinationer og bl.a. med enten PLANITHERM XN eller ECLAZ fra GLASSOLUTIONS i en 3-lags kombination.

Kontakt os for yderligere information.

 

11/30/2020 - 13:41