Bestil online
Results

Får dine kunder del i energitilskuddet?

Der er kommet nye krav til tilskudsberettigede energivinduer i energiselskabernes energipulje, og kun få ruder lever op til de nye grænser. Få styr på kravene, så du kan sørge for, at dine kunder får del i tilskuddet.

 

Energistyrelsen har netop offentliggjort en opdateret udgave af Standardværdikataloget, som trådte i kraft 3. februar 2015. Kataloget bruges af energiselskaberne til at udregne, hvad en forventet energibesparelse kan indbringe i energitilskud.

De danske energiselskaber er nemlig blevet pålagt at bidrage til at nedsætte energiforbruget i Danmark. Derfor opkøber nogle energiselskaber de danske boligejeres energitilskud, så de kan dokumentere deres energireduktion over for staten.

                                                                                                                                                                            

Hjælp kunderne til at ansøge

Tilskuddet fra det enkelte energiselskab kan variere, og det kan derfor være en fordel at vejlede dine kunder i at ansøge om tilskud. Nogle selskaber stiller nemlig krav til, at energirenoveringen skal udføres af en professionel håndværker, og nogle har desuden krav om en minimumbesparelse i kWh. Til gengæld er man ikke bundet af at søge hos sit eget energiselskab, men kan frit vælge blandt alle tilskudsgiverne. 

Ofte er boligejerne slet ikke klar over, at de kan opnå tilskud, når de får installeret energirigtige ruder. Tilskuddet kan være den faktor, der dels gør det muligt for forbrugeren at vælge særligt energirigtige ruder og dels at udskifte et større antal. Husk dog, at boligejeren skal ansøge om tilskuddet inden energirenoveringen igangsættes – tilskuddet gives nemlig ikke på efterbevilling.

 

Fire trin til at give kunderne tilskud

Undersøg hvilke energiselskaber, der giver tilskud til energiruder – tilskuddet kan variere. Se oversigten her.

Kunden skal søge om at få tilskud gennem energiselskabet. Der kan kun søges tilskud én gang til hvert projekt, og der skal ansøges, inden energiforbedringerne udføres. Hvis kunden selv udfører arbejdet, skal der ansøges, inden arbejdet udføres, og hvis arbejdet udføres af en håndværker, skal der ansøges om tilskud, inden en aftale underskrives.

Når kunden får svar på ansøgningen, kan arbejdet gå i gang.

Efter arbejdet er udført, skal kunden indsende dokumentation til energiselskabet, hvorefter tilskuddet bliver overført til kundens konto.

 

Få styr på kravene

Vinduer betyder rigtig meget for en boligs varmetab, og derfor er kravene til tilskudsberettigede energiruder strenge. Energitilskuddet udregnes ud fra et vindues evne til at isolere og optage varme – forholdet mellem varmetab fra boligen og den energi, ruden optager fra solen, forklarer Key Account Manager Knud-Erik Moselund fra Scanglas.

 

– Forholdet mellem varmetabet i en rude - eller U-værdien - og dens evne til at optage solvarme – eller g-værdien- kaldes Eref-værdien. Med de nye krav skal en to-lags energirude som minimum have en Eref-værdi per kvadratmeter på 25 kWh og en tre-lags rude 50 kWh. Ruderne skal i fyringssæsonen fra 24. september til 13. maj optage mere energi end de afgiver, forklarer Knud-Erik Moselund.

 

Disse Scanglas ruder lever op til kravene:

 

Tolags-ruder                                                                    Eref-værdi

Scanglas CLIMAPLUS XN 4-15-4                                        26.5 kWh/m2

Scanglas CLIMAPLUS LUX 4-14-4                                      28.8 kWh/m2

Scanglas CLIMAPLUS MAX 4-14-4                                     33.6 kWh/m2

 

Trelags-ruder                                                                 Eref-værdi

Scanglas CLIMATOP XN 4-15-4-15-4 (To lag XN)               50.9 kWh/m2

Scanglas CLIMATOP LUX 4-12-4-12-4 (To lag LUX)           50 kWh/m2

Scanglas CLIMATOP LUX 4-14-4-14-4 (To lag LUX)           55.8 kWh/m2

                                                                                                                                                                            

Du kan blive klogere på energitilskud i Energistyrelsens Standardværdikatalog, på www.energihjem.dk, der giver et overblik over energiselskabernes betingelser for tilskud og via tilskudsberegneren. 

03/07/2015 - 04:00