Bestil online
Results

Indbrudstyvens højtid nærmer sig

Vi nærmer os jul, og dermed kommer der igen fokus på, om danskernes hjem er ordentligt sikrede mod indbrud. Det bliver tidligt mørkt, hvilket dels gør det lettere for en indbrudstyv at undgå at blive opdaget og dels gør det lettere at se, hvor der ikke er nogen hjemme. Danmark har opnået en kedelig førsteplads som det land i Europa med flest indbrud. Sidste år rapporterede Rigspolitiet, at der over hele juleperioden blev anmeldt i alt 714 indbrud. For dem, der udsættes for indbrud medfører det en ubehagelig oplevelse, og for politiet betyder det ressourcebrug til rapportskrivning om indbrud, der ofte kunne have været undgået ved brug af indbrudshæmmende ruder. Jo flere minutter det tager tyven at komme ind, jo større chance er der for, at nervøsiteten stiger, og ærindet opgives. Kigger man lidt udenfor Danmarks grænser, er der eksempler på, at indbrudsraten kan reduceres væsentligt ved hjælp af relativt simple boligjusteringer.

 

Den hollandske model

I Holland har der siden 1999 været lovkrav om, at døre og vinduer i nybyggeri gøres indbrudshæmmende, så de modstår minimum 3 min. indbrudsforsøg, hvilket har medført, at antallet af indbrud i Holland er halveret siden 1993. De ekstra udgifter ved sikringen menes at være tjent hjem via færre skader og forsikringsudgifter. Udover lovkrav har Holland også indført en frivillig certificeringsordning. Politiet står bag ordningen og vurderer omgivelser i form af flugtveje, mørke omgivelser osv., der ikke må være indbydende for svage sjæle. Resultatet har været, at for den halve million boliger, der er blevet certificeret, er indbrudsraten faldet med over 90 % i forhold til boliger uden certificering bygget før lovkravet.

 

Situationen i Danmark

Det er SikkerhedsBranchen, der særligt ønsker, at Danmark følger i Hollands fodspor, men politisk er der uenighed i Danmark om, hvorvidt der er behov for et lovkrav. I 2010 blev det danske bygningsreglement (BR10) udvidet med et vejledende afsnit om indbrudssikring, men der er ikke krav om, at man skal følge de anbefalinger, det indbefatter. Energistyrelsen bestilte i starten af 2015 en analyse af følgerne ved et lovmæssigt sikringskrav i det kommende Bygningsreglement (BR15). Analysen ligger offentligt tilgængelig på Bygningsreglemtets hjemmeside. En af konklusionerne i analysen er, at prisen for sikkerhedsændringerne ved opførelse af et enfamilieshus er 0,2 til 0,4 % ud af den totale omkostning for forbrugeren. Derudover er der dog også stadig tvivl om, hvordan man bedst kan implementere løsningen på det danske marked.

Ikrafttrædelsen af BR15 er imidlertid udskudt til 1. januar 2016, så vi må vente lidt endnu på at får afklaret, om kravet indføres. Lovkrav eller ej - det er forholdsvist enkelt at forbedre indbrudssikringen, og gevinsten for den enkelte, i form af højere sikkerhed, er til at tage og føle på.

12/14/2015 - 12:55